Aanmelden als lid houd in dat u zich verbind aan de club met het afnemen van de vispas.