De algemene ledenvergadering is afgelast door omstandigheden.

Als bestuur komen wij z.s.m. hierop terug met nader informatie.

Donderdag 8 september 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022