AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING 2022

 

De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 8 september 2022 op de Zaagmuldersweg 204 ( Gorecht flat ). Naast de hoofd ingang zit een bel met recreatie ruimte. Zaal open  rond 19.30uur

 

AANVANG VAN DE VERGADERING OM 20.00 UUR.

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen 2019
 4. Jaarverslag secretaris / penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Financieel overzicht 2022-2023
 7. Begroting 2022-2023
 8. Bestuursverkiezing
 9. Pauze
 10. Data zomercompetitie
 11. Voorstellen van het bestuur
 12. Contributie
 13. Verkiezing kascommissie
 14. Verkiezing plaats bepaling commissie
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Toelichting punt 9:

B.Noeken, H vd Molen , M.Koopman , H. Gooyert  en E.Bloem zijn aftredend en herkiesbaar.

 

Toelichting punt 11:

Zomer data seizoen 2023:

8  april, 13 mei, 10 juni, 8 juli , 12 augustus ,9 september en 14 of  7 oktober

 

De voorgestelde wedstrijd data die kunnen nog gewijzigd worden op de alv.

 

 

Toelichting punt 13:

De vaste kascommissie E.Bos en J.Nuver , zal een andere kascommissie voor moeten komen. 

 

Toelichting punt 14:

Op dit moment regelen wij dit s’ochtends kan dit zo blijven of wouden jullie als leden dit eerder bekend maken.

 

 

 

 

Jaarverslag   secretaris   2020 t/m 2022

 

CORONA kwam in maart 2020.

De  hele wereld stond op zijn kop en we konden niet veel  1,5 meter afstand houden voordat er een vaccin kwam. Hopelijk raakte je niet besmet.  Eind 2020 en begin 2021 waren er beschikbare vaccins en er werd geprikt van hoge leeftijd tot de laagste leeftijd.

Daarom heeft de club door alle beperkingen vanuit de regering niet kunnen vissen. Ook heeft het bestuur ervoor gekozen in 2021 dat iedereen gevaccineerd moest zijn. Omdat wij met een zeer kwetsbare groep vissen.

Toen iedereen gevaccineerd was het rond september dat we konden vissen en zijn we  1 keer gezellig even weggeweest te vissen omdat 7 wedstrijden in zo’n korte tijd niet lukte.

Inmiddels zitten we in 2022 en de eerste wedstrijden hebben wij gevist en wat vond men het fantastisch om aan de waterkant te zitten.

Corona gaat nooit meer weg hier zullen we mee moeten leren leven. Net als alle andere ziektes het bestuur houd er rekening mee dat er eventueel toch misschien in de toekomst maatregelingen vanuit de regering komen ook daarmee moeten we leren leven en omgaan.

 

Tot op de algemene ledenvergadering.

Secretaris M.Koopman